2

ved natten når den er stille!

وَاللَّيلِ إِذا سَجىٰ