1

(Dette er) En erklæring fra Allâh og Hans Sendebud om at sige sig fri af dem, som I har sluttet en (freds)pagt med af afgudsdyrkerne (og som derpå har brudt den).

بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ إِلَى الَّذينَ عاهَدتُم مِنَ المُشرِكينَ