15

Tronens Herre, Den Ærværdige,

ذُو العَرشِ المَجيدُ