5

Når der siges til dem: ”Kom, så vil Allâhs Sendebud bede om tilgivelse for jer!” så vender de ansigtet væk, og du ser dem hovmodigt vende sig bort.

وَإِذا قيلَ لَهُم تَعالَوا يَستَغفِر لَكُم رَسولُ اللَّهِ لَوَّوا رُءوسَهُم وَرَأَيتَهُم يَصُدّونَ وَهُم مُستَكبِرونَ