11

som befinder sig i en afgrund, ligeglade (med budskabet).

الَّذينَ هُم في غَمرَةٍ ساهونَ