5

Den Nådige, som har indtaget Tronen.

الرَّحمٰنُ عَلَى العَرشِ استَوىٰ