بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

21

Så påmind dem, for du skal kun påminde.

فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مُذَكِّرٌ

22

Du er ikke vogter over dem.

لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ

23

Men den, som vender sig bort og fornægter troen,

إِلّا مَن تَوَلّىٰ وَكَفَرَ

24

ham vil Allâh straffe med den største straf.

25

Til Os vender de bestemt tilbage,

إِنَّ إِلَينا إِيابَهُم

26

og så påhviler det Os at gøre regnskabet med dem op.

ثُمَّ إِنَّ عَلَينا حِسابَهُم