بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

21

og i jer selv. Ser I det ikke?

وَفي أَنفُسِكُم ۚ أَفَلا تُبصِرونَ

33

for at sende sten af ler ned over dem,

34

35

Så bragte Vi de troende ud derfra,