بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

21

Og der vil være krumstave af jern til (at holde fast i) dem.

وَلَهُم مَقامِعُ مِن حَديدٍ