بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

23

for at Vi kan vise dig nogle af Vore store tegn.

لِنُرِيَكَ مِن آياتِنَا الكُبرَى

25

قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري

26

og gør mit hverv let for mig,

وَيَسِّر لي أَمري

27

og løsn op for knuden på min tunge,

وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني

28

så de kan forstå min tale.

يَفقَهوا قَولي

29

Og skænk mig som rådgiver fra min familie

وَاجعَل لي وَزيرًا مِن أَهلي

30

Aron [Hârûn], min broder.

هارونَ أَخِي

31

Forstærk min ryg med ham,

اشدُد بِهِ أَزري

32

og lad ham få del i mit (profet)hverv,

وَأَشرِكهُ في أَمري

33

for at vi kan lovprise dig i rigt mål,

كَي نُسَبِّحَكَ كَثيرًا

34

og ihukomme dig i rigt mål.

وَنَذكُرَكَ كَثيرًا

35

Du har bestemt indsigt i os!”

إِنَّكَ كُنتَ بِنا بَصيرًا

36

Han sagde: ”Hvad du har bedt om, er blevet dig givet, o Moses!

قالَ قَد أوتيتَ سُؤلَكَ يا موسىٰ

37

Vi viste dig bestemt også velvilje en anden gang,

38

da Vi indgød din moder (at gøre) hvad Vi indgød: